《古典台語文學e5的欣賞》

| | | 轉寄

Venice ê Sing-lí-Lâng(Huat-tîng)Tsit pún sī Tām-tsuí Sûn-tik Lú-tsú Tiong-ha̍k-hāu ê Hāu-tiúⁿ Tân Tshing-tiong Sian-siⁿ,tuí SHAKESPEARE,“THE MERCHANT OF VENICE”huan-i̍k--ê.Tī tsia tshim-tshim ài kā i seh to-siā.

Tsit pang Tshing-liân Thuân-khè Lîm-sî Tsóng-huē tsū-tsi̍p tī Tâi-tiong ê sî,ū gī-kuat ài tsiong tsit pún kiú-kín ìn,ài hù nî-bé,ǹg-bāng tsuē-tsuē uī ê Thuân-khè ê bûn-gē-pō͘,tī Kiù-tsú tàn ê sî uē tsù-bûn lâi īng.

Bîng Iú-tik
T.K.C.Bîng-ū Tsóng Kàn-sū
Tâi-pak 10 ge̍h 12 ji̍t