台語kah魔術【前期文章索引】

0808天爸2020.08.09

你是我的天
遮蓋我 的一片天

0808感謝阿爸2020.08.02

黃金風鈴花2020.07.05

在地人講:請你用台語大聲叫khe-lâm kah khe-pak
M̄-thang用華語叫『溪南』kah『溪北』

無言ê母語2020.06.28

五月節05052020.06.21

五月初五肉粽節 Gō͘-gue̍h tshe-gō͘ Bah-tsàng-tseh
阿媽縛粽來送禮 A-má pa̍k-tsàng lâi sàng-lé

0615警察節2020.06.14

Tsia kám是臺灣?2020.05.24

阮ê愛人仔是鳳山2020.05.17

0508~14台語八聲調~花2020.05.10

胸前一蕊剪絨花
花紅閣媠親像火

0512護士節2020.05.10

0508~14母親節的禮物2020.05.10

0508~14阿母的愛2020.05.03

阿母的愛上蓋媠 A-bú ê ài siōng-kài súi
親像春天的花蕊 Tshin-tshiūⁿ tshun-thiⁿ ê hue-lúi

0508~14阿母ê思念2020.05.03

0501勞動節2020.04.26

0422世界地球日做環保2020.04.19

世界地球日做環保(4月22日)

0404~05清明節2020.04.05

四月初五清明節 Sì-gue̍h tshe-gōo Tshing-bêng-tseh
冗早起床見上帝 Liōng-tsá khí-tshn̂g kìⁿ Siōng-tè

0404兒童節2020.03.29

0308婦女節2020.03.08

母語緊tńg--來2020.03.01

寫hō͘ 2282020.02.23

走味 ê 2282020.02.23

今仔日 我無ài放假 我beh上班
今仔日 我無ài歡喜過節 我beh辛苦過日

228ê台灣2020.02.23

0221世界母語日2020.02.16

0221母語的喉叫2020.02.16

母語若斷線 阿公阿媽捶心肝
聽著『爺爺』『奶奶』ē倒彈

元宵節01152020.02.09

新春01012020.01.26

正月初一來教會 Tsiaⁿ-gue̍h tshe-it lâi kàu-hōe
信心熱度親像火 Sìn-sim jia̍t-tō͘ tshin-tshiūⁿ hóe

路竹人2020.01.12

路竹有我ê記tî 有我ê過去
半路竹街是過去ê名字

阮的愛人仔是路竹2020.01.05

清閒ê野鳥 歇佇青翠ê溪邊
關懷ê目睭 看著故鄉這片天

路竹露澤2019.12.29

春夏秋冬2019.11.17

感情是啥物2019.09.15

二層行溪2019.08.18

性命ê歌2019.07.21

2019 年台語認證實況報導2019.07.14

廟會2019.07.07

一頓飯2019.06.30

綠地變紅天2019.06.16

慶祝永康國小110年2019.03.31

72心稀微2019.02.24

彰化台一線遊記2018.02.04

性命ê歌2018.01.21

實用的羅馬字2017.11.19

交落水12粒石頭2017.11.12

我所意愛ê百年學校2017.07.16

台語八聲調~ke2017.07.09

蕭喻嘉2017.06.18

小崗山2017.06.11

岡山~kah我有感情
阿公店水庫~
倒tī我身軀邊ê東爿(pîng)

斑芝á花2017.05.07

Gín-á2017.04.09

台南山線遊記2017.01.29

路竹教會70週年2016.10.30

路竹教會過生日 Lō͘-tik kàu-hōe kòe seⁿ-ji̍t
敬拜上帝排第一 Kèng-pài Siōng-tè pâi tē-it 

湖口老街2016.10.02

路竹蘇晏德2016.09.04

台文奇才蘇晏德 Tâi-bûn kî-tsâi So͘ Iàn-tik
在地出世半路竹 Tsāi-tē tshut-sì Pòaⁿ-lōo-tik

序大人ê心聲2016.08.28

8月上尾一ê禮拜~阿公阿媽節
敢有人知影這是啥物碗糕日子?

五分仔火車2016.08.07

落葉2016.06.12

美濃大地動2016.05.22

三隻豬仔2016.04.10

車站2016.04.03

日頭花2016.03.27

教囡仔寫台語詩2016.03.20

路竹鴨母寮社區2016.02.14

路竹教會vs台語八聲調2016.02.14

雞卵王國~路竹2016.02.07

螺絲王國~路竹2016.01.31

路竹在地ê鄉親有真濟人m̄知
路竹有一項世界第一~螺絲

田寮山城2016.01.24

田寮城 是山城 遮的惡地真出名
惡地東西南北行 月宮地形上有名

蘇晏德講笑詼~總統啥物名?2015.12.27

阿蓮果城2015.12.27

阿蓮城 果子城 菝仔賣甲叫阿娘
棗仔龍眼排有名 檨仔甘甜共人唌

路竹好2015.12.20

阿蓮人2015.12.06

阿蓮有我ê記tî 有我的過去
二層行溪(Jī-tsàn-hâng-khe)流過阮ê身邊

蘇晏德台語認證招生術2015.11.29

三星蔥2015.11.01

日頭2015.09.27

台灣寶島2015.09.20

族語傳承2015.09.20

台灣2015.09.13

2015.09.13

台語課程2015.09.06

2015.09.06

天星2015.08.30

感情2015.08.23

日頭花2015.08.16

偉大的女性2015.06.21

阿爸teh叫--你2015.06.14

1.抐桮 2.看牛囡仔2015.06.07

鳥仔2015.05.17

數念鄭正煜老師2015.05.03

數念鄭正煜老師
Siàu-liām Tēⁿ Tsèng Io̍k lāu-su

成功大學台語認證2015.05.03

成功大學台語認證

幸福高雄城2015.04.19

湖內落南是路竹 路竹古名半路竹
古早路邊lóng是竹 發展經濟有利益

有緣無份2015.02.01

真久真久ê往事
khik-tiâu tī我ê頭殼內

鳥仔2014.12.28

謎猜

蘇晏德變2014.12.21

藏頭詩

總統啥物名?2014.12.07

蘇晏德講笑詼~~
總統啥物名?

龜母kap龜囝2014.11.30

蘇晏德講笑詼~~
龜母kap龜囝

受氣、憤怒、掠狂、起痟2014.11.23

蘇晏德講笑詼~~
受氣、憤怒、掠狂、起痟

日頭2014.10.12

春天ê日頭足pì-sù
親像初戀ê少女

台灣寶島2014.09.21

台灣台灣是寶島
有山有海好tshit-thô

熱天2014.09.07

汗流喢喢滴
身軀黏黐黐

落雨天2014.08.31

落雨天真趣味
相招來去啉咖啡

賊仔政府2014.08.24

賊仔政府gâu食錢
貪官污吏無廉恥

2014.08.10


來無影去無蹤

天星2014.07.27

天星親像teh變把戲
逐暝劇情lóng teh pìⁿ

感情2014.07.20

感情親像一條線
Kā你我黏相óa

2014.07.13

酒hō͘人改憂愁
酒是上好ê朋友

日頭花2014.07.06

執政者講過ê話
Hō͘人聽了強beh呸血

2014.06.15

來無影去無蹤
涼風吹--著真清爽

2014.06.08

變化莫測的水
Hōo人看了心花開

2014.06.01

火紅紅 創治人
房間內底做眠夢

2014.05.25

風颱雨 真恐怖
大風大雨的路途

大箍呆2014.05.18

放尿做水災
放屎當做金仔khai

落雨天2014.05.11

落雨天心哀悲
大雨無停落規暝

台灣人2014.05.04

台灣人真拍拚
拚出各種好名聲

白鴒絲2014.04.27

白鴒絲愛食魚
食飽歇tī溪仔邊

火車2014.04.20

火車慢慢teh起行
南來北往真拍拚

覕相揣2014.04.13

覕相揣tiām-tiām mài講話

矮仔冬瓜2014.04.06

矮仔冬瓜
實在足gâu花

蘇晏德講笑詼~四座雕像2014.02.09

蘇晏德講笑詼~~四座雕像

背影2013.12.29

2007年6月29
Tī高鐵台南站ê月台

im咖啡、食喙ta、挖雞屎2013.12.01

蘇晏德講笑詼

國中小台語認證招生分享2013.10.06

路竹台語第一家ê口號m̄是huah假--ê。

錢多多2013.09.29

台語老師2013.09.22

台語老師真厲害 空空空的袋仔內
變花變錢變紙牌 變出真濟寶貝來

總統萬歲2013.09.15

總統肥肥勞工瘦 Tsńg-thńg puì-puî lô-kang sán
統領台灣伊講讚 Thóng-niá Tâi-uân i kóng tsán

大崗山2013.09.01

阿蓮人佔大崗山的前山
田寮人佔大崗山的後山

燕巢大學城2013.08.25

燕巢城 大學城 高師名聲通京城
高雄應大有好名 樹德義守真時行

錢多多2013.08.18

錢多多(古早版)
錢多多(現代版)

教會白話字2013.08.11

教會母語愛重視, Kàu-huē bó-gí ài tiōng-sī
會友來學白話字, Huē-iú lâi o̍h Pe̍h-uē-jī

慶祝中華民國百?年?2013.08.04

~~『百』字造句
慶祝中華民國百歲年老

逐項攏起2013.07.28

逐項攏欲起,人民歹日子,
厝地買袂起,租厝來徛起,

台語調號歌2013.07.21

一聲空空無記號,
二聲倒撇做記號,

手指頭仔歌2013.07.14

大的大的大頭拇 Tuā-ê tuā-ê tuā-thâu-bó
通人呵咾你上好 Thong-lâng o-ló lí siōng-hó

台語八聲調~ko2013.07.07

台語到底啥碗糕 Tâi-gí tàu-té siaⁿ2 uaⁿ2-ko

台語八聲調~kau2013.06.30

頭前一條溝(kau)

十二生肖2013.06.23

一鼠賊仔名VS一鼠排頭名

台語八聲調~hun2013.06.16

恭喜怡婷欲結婚 Kiong-hí Î-tîng beh kiat-hun

教會白話字2013.06.09

教會母語愛重視, Kàu-huē bó-gí ài tiōng-sī

半路竹街2013.06.02

路竹城 半路名 半路竹街古早名
安平鳳山南北行 古早竹林真有名

愛ê教育2013.05.19

愛的教育袂使罵 熏酒檳榔逐項會
開喙合喙講恁爸 閣講老師水準低